Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Chửi kiểu Nguyễn Huy Thiệp


Đây là bài thơ trích đoạn trong tác phẩm mới nhất gây nhiều sóng gió dư luận của cây đại thụ Nguyễn Huy Thiệp. Bạn đọc có thể xem toàn văn ở đây.

Đéo mẹ tiên sư đời tầm thường!
Đéo diện lượt là, đéo đế vương!
Đéo vênh vang mặt: giai đéo sợ!
Đéo giáo dở lòng: gái đéo thương!
Đéo khoác lác cho phường vô dụng!
Đéo cúi luồn hoá đứa bất lương!
Đời có ra chi mà đéo chửi!
Đéo mẹ tiên sư đời tầm thường! 

Trong vở chèo này còn có đoạn tế vong cũng rất đáng giá, xin được trích cho các bác xem chơi:


Chuyện đời bể Sở sông Ngô,
Thiên la bát xát giang hồ mà vong!
Rồi những kẻ bẽ bàng sắc dục,
Giữ bề ngoài nảy mực cầm cân.
Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.
Sớm đào tối mận lân la,
Đầu tiên sờ đít sau ra sờ đùi…
Lại những vong công hầu khanh tướng,
Nơi thâm nghiêm thì thụt vào ra.
Lăm le gánh vác sơn hà,
Bạn bè toàn những mãng xà diều hâu.
Trường danh lợi biết đâu là đủ,
Danh càng cao thù oán càng cao.
Thác đi vênh váo được nào,
Văn thơ để lại vận vào tiếng nhơ!
Cũng nhiều vong bơ phờ hốc hác,
Tưởng như mình thiên chức tài cao.
Trường văn trận bút ào ào,
Viết hàng đống sách vứt vào lãng quên.
Cho hay trong trận bút nghiên,
Cơ trời thành bại mới nên được nào!

Nhưng mà bác này cũng hơi cổ quái, chớ có dại mồm mà khen bác khi chưa hiểu bác, xem bài học của vợ bác ấy bị chửi nè:

Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo dí thơ vào l...
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay lại bảo dí l... vào thơ.