Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Note ngày 28 tháng 6 năm 2016

 
Nguyễn Tường Bách, khi diễn giải một đoạn trong Trường Bộ Kinh, đi đến kết luận: sinh con đẻ cái trong tình trạng bình thường không hề là chuyện tầm thường, mà đó là sự hòa quyện không gì sánh được giữa một bên là cha mẹ, với một bên là sinh vật được sáng tạo mới. 
Kinh Cựu ước, phần khởi nguyên, viết: hết ngày thứ sáu, sau khi tạo dựng xong trái đất xinh đẹp, Thiên Chúa quyết định sáng tạo ra thứ vĩ đại nhất từ trước đến giờ: tạo dựng con người.
Như vậy, nếu xem cuộc sống là một chuỗi những phép màu như Einstein thì con cái chính là một món quà kết tinh từ phép màu sáng tạo của Chúa dành tặng cho những người được chọn.
Năm 2008, giữa lúc chông chênh đức tin mịt mùng mục đích, tui đã được Chúa chọn tặng một món quà như vậy, để liên tục từ đó, tui nhận ra sứ mệnh của mình là đưa đón cục quà đó đi học mỗi ngày.
Suốt 8 năm thực hiện nghiêm chỉnh sứ mệnh này, cách nay 9 tháng, tui tiếp tục nhận được một dấu hiệu từ Chúa.
Hôm qua, Chúa, hiển lộ phép màu của mình thông qua đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao y đức cũng cao, trong một cơ sở vật chất tuyệt vời, đặc biệt là ý chí của người phụ nữ quyết không làm người tầm thường, đã lại trao tiếp cho tui một món quà vĩ đại.
Món quà ấy nặng 3,6kg.