Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Được


Một bài thơ ngôn ngữ đầy chất dân gian, có phần dí dỏm, nhưng tính thời sự của nó luôn luôn nóng. Và sức nặng triết lý của nó xứng đáng là một bài kệ để đọc hàng ngày. Xin mời các bác thưởng thức:

Sống một kiếp người, bình an là được
Hai bánh bốn bánh, chạy được là được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được
Người giàu người nghèo, hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được.