Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Về một số câu thơ có vần "ồn"

Trong thể thơ lục bát, nguyên tắc gieo vần là chữ 6 của câu 8 ăn vào chữ cuối của câu 6. Do những câu thơ dưới đây có chữ cuối câu 6 tận cùng bằng vần "ồn" nên việc gieo vần hơi tréo nghoe. Mong bạn đọc thông cảm.

1. Vân Tiên ngồi giữa bụi môn
Chờ cho trăng lặn, sờ ...tay Nguyệt Nga.
(thơ thằng Ngọc Em)
2. Anh ra giữ đảo Sinh Tồn
Để em ở lại, giữ cái... tâm hồn cho anh. (hehe, bác nào nghĩ bậy thì tự kiểm đi nhé)
(trích thơ Đặng Thân, tiểu thuyết "3.999 những mảnh hồn trần")

3. Thu Nguyệt ngâm thơ Thu Bồn
Thu Hà khoái chí, sờ ..tay Thu Hương
(trích thơ Đặng Thân, tiểu thuyết "3.999 những mảnh hồn trần")

4. Em là con gái chợ Cồn
Người thì bé bé, cái ...giò lại to.
(sưu tầm từ blog Ngô Minh)

5. Tưởng là quân tử nhất ngôn
Ai ngờ quân tử rờ ...người hai tay.
 (sưu tầm từ blog Ngô Minh)

6. Làm trai như thế mới khôn
Ăn cơm dùng đũa, rờ... đầu dùng tay
(sưu tầm từ blog Ngô Minh)
7. Đồ Sơn sóng vỗ dập dồn
Chị em cao hứng phơi...người ra khoe
(trích thơ Đặng Thân, tiểu thuyết "3.999 những mảnh hồn trần")