Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Bài ca Ký túc xá. Khởi đầu cho một cuộc chơi.


Xem mãi bài viết của các bác, chữ nghĩa cứ dồn đống lại, người cứ như là táo bón. Hôm nay lò mò học lập blog đăng bài chơi. Mở màn 01 bài thơ thời sinh viên ở KTX vậy:

Bài ca Ký túc xá

Có chỗ nào hơn ký túc xá
Ăn ngủ hát hò đều sướng quá
Học hành? Chuyện nhỏ, chơi trước đã
Mỗi ngày qua là khúc hoan ca

Sớm tối buồn vui châm ấm trà
Anh em ta bàn chuyện quê nhà
Có chút tiền còm thì ly rượu
Một miếng mồi khô cũng gọi là

Đời sinh viên ta tự lo ta
Tiền nong hàng tháng kiếm cho ra
Sống kiếp xa nhà trăm thứ phí
Riêng phí tình yêu phải gác qua

Chém cha cái đời chẳng người yêu
Bất kể nắng mưa hay sáng chiều
Tụ tập nhau là bàn chuyện gái
Thả hồn mộng tưởng liêu xiêu phiêu

Giấc mộng đào nguyên phút thoáng qua
Cơm áo gạo tiền lại chờ ta
Con đường học vấn dài phía trước
Ngẩng mặt với đời vui rong ca.

KTX BK 1999