Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Ấn tượng Tất Đạt Đa

Cách nay gần 10 năm mình vẫn đóng đinh hình ảnh Phật Thích Ca là những bức tượng lớn và cao nhất tại tất cả các chánh điện của chùa. Không một mảy may nghi ngờ.Cho đến một hôm đến thiền viện Trúc Lâm (chỉ nhớ là năm 2003), mình thấy bức hình này, ghi chú là bản gốc đang được lưu ở bảo tàng Anh quốc, và đặc biệt là bản gốc đó do A Nan vẽ. Mình xúc động không thể tả. Cảm giác phấn khích trước giờ chưa hề có khi mình nhìn bức ảnh và hình dung 2500 năm trước cảnh ngài A Nan đang chăm chú kí họa chân dung Phật. Mình cám ơn xiết bao bảo tàng Anh quốc đã lưu trữ được bảo vật vô giá như vậy.

Chợt nghĩ về cách mà nước ta đang hành xử với di sản và cổ vật.

Xin cúi đầu ngả mũ trước người Anh.