Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Đồng dao 2013

Lượm được trong nhà Đinh Tấn LựcDu thủ là chủ lưu manh
Lưu manh là anh côn đồ
Côn đồ là bồ cảnh sát
Cảnh sát là bác dân phòng
Dân phòng là chồng gái điếm
Gái điếm là thím bố già
Bố già là cha đầu gấu
Đầu gấu là cậu công an
Công an là bạn du thủ…